Raport asupra activităților de consiliere și orientare profesională implementate în cadrul proiectului Practisim

CCMP EUROPROJECT supune atenției dumneavoastră Raportul asupra activităților de consiliere și orientare profesională implementate în cadrul proiectului Practisim

Raport … Practisim.pdf