Comunicat de presă

COMUNICAT DE PRESA

Asociatia “Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor” EUROPROJECT (CCMP EUROPROJECT), în parteneriat cu Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania, a implementat in perioada 2 octombrie 2018 – 22 mai 2021 proiectul „Practica in intreprinderi simulate – vector pentru cresterea angajabilitatii studentilor (PRACTISIM)”, cod Mysmis 109355.

Proiectul PRACTISIM a fost finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 si a avut drept obiectiv creșterea angajabilităţii studentilor printr-o serie de activități de consiliere, orientare profesionala si stagii de practica in intreprinderi simulate care au condus la dezvoltarea de competente antreprenoriale si de aptitudini de munca necesare inserției acestora pe piața muncii.

Grupul tinta al proiectului PRACTISIM a fost format din 271 studenti (dintre care 166 femei) inmatriculati la Universitatea din Craiova.

Toți membrii grupului țintă au beneficiat de servicii de consiliere si orientare profesionala in urma carora li s-au recomandat anumite meserii sau programe de formare profesională în funcție de potențialul vocațional individual și interesele lor. De asemenea, toti studentii au participat la stagii de practica in intreprinderi simulate. Întreprinderea simulată este o metodă inovatoare de practica si vizează dezvoltarea spiritului antreprenorial, prin integrarea și aplicarea interdisciplinară a cunoștințelor, care asigură condiții pentru aprofundarea practică a competențelor dobândite de studenți în pregătirea profesională. Întreprinderea simulată facilitează învățarea și dezvoltarea cunoștințelor economice și juridice necesare într-o firmă reală, formând aptitudini și competențe care pot fi aplicate în toate domeniile economice și în toate pozițiile din cadrul unei întreprinderi.

In plus, au fost organizate 2 targuri ale întreprinderilor simulate, în cadrul carora studenţii au exersat într-un mediu real procesul de vânzare-cumpărare, comunicarea şi negocierea, lucrul în echipă, gândirea critică. In cadrul acestor targuri au fost premiati studentii primelor 3 intreprinderi simulate clasificate in functie de performantele obtinute.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

E-mail: office@europroject.org.ro Tel: 0744.226.919